4 oktober 2021 till 8 oktober 2021 kl. 00.00-00.00

Innovationsveckan

Innovationsveckan 2021 är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Alla aktörer, som bidrar till att hjälpa offentlig sektor att möta framtidens utmaningar, är välkomna som arrangörer av aktiviteter.

Anmäl dig

Innovationsveckan är unik

För tredje året i rad startar vi nu upp Innovationsveckan för alla som utvecklar offentlig sektor - den är lokal och nationell samtidigt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter digitalt och lokalt. Det färdiga programmet presenteras den 16 augusti.

Initiativtagare till veckan är SKR och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – myndigheten för digital förvaltning.

Var med och skapa Innovationsveckan tillsammans med oss

Arrangörerna erbjuder en plattform för det gemensamma programmet där alla era aktiviteter blir tillgängliga och sökbara. På webbplatsen innovation.nu finns samlad information om hur man går tillväga och vad man bör tänka på.

  • Upplägget liknar Almedalsveckan, men aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom digitala eller fysiska möten.
  • Varje aktivitet måste ha en arrangerande eller medverkande part från offentlig sektor.
  • Aktiviteterna lägger arrangörer själva in i ett gemensamt program
  • Arrangörerna ansvarar själva för upplägg, genomförande och kommunikation av sitt evenemang
  • Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program, och man kan anmäla aktiviteter fram till den 30 september 2021 .

Innovationsveckan.nu

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jessica Röök, handläggare

Frågor ställs till:

innovationsveckan@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset