27 oktober 2023 kl. 09.00-16.00

Innovationsledning – masterclass för verksamhetutvecklare, projektledare och strateger, del 1

En fördjupningsutbildning i innovationsledning för dig som jobbar som verksamhetsutvecklare, projektledare, strateg eller har en liknande ledande roll i en offentlig organisation. Utbildningen omfattar två kurstillfällen.

Anmälan

Anmälan gäller två kurstillfällen och görs via Adda.

Anmälan Innovationsledning - masterclass för verksamhetutvecklare, projektledare och strateger, Adda

Innehåll

Utbildningen omfattar två kurstillfällen: den 27 oktober respektive den 10 november.

Innovationsledning - masterclass för verksamhetutvecklare, projektledare och strateger, del 2, 10 november

Utbildningen förutsätter att du har gått webbutbildningen Innovationsledning – att odla en innovativ organisation. I denna masterclass bygger vi vidare på och fördjupar oss i det som du lärt dig i den webbutbildningen.

Den utgår från gängse forskning inom innovationsledning, samt den internationella ISO-standarden för innovationsledning. Lärare är Leif Denti, forskare inom Innovationspsykologi vid Göteborgs universitet.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, projektledare, strateg eller du som har en liknande ledande roll i offentlig sektor och som vill fördjupa dig i hur du kan öka din och din organisations innovationsförmåga. Inför de lärarledda dagarna behöver du ha slutfört webbutbildningen Innovationsledning - att odla en innovativ organisation, som går att boka separat eller i paket tillsammans med denna masterclass.

Upplägg

Utbildningen hålls som två lärarledda digitala utbildningsdagar med cirka 14 dagar emellan, samt en avslutande återkopplingstimme med fokus på tillämpning av dina nyvunna kunskaper. Alla deltagare får även boken Innovationspsykologi som kursledaren Leif Denti skrivit tillsammans med Martin Kreuger.

Målet med utbildningen är att stärka din förmåga att leda och främja innovation inom din organisation. Under utbildningen utforskar vi olika strukturer och strategier som är kända för att höja innovationsförmågan. Vi kommer också att fördjupa oss i betydelsen av en innovativ kultur och hur man kan påverka och forma kulturen för att främja innovation.

Efter utbildningen har du med dig praktiska råd, metoder och verktyg för att för att främja innovation och kreativitet, både på individnivå och i din roll som organisationsutvecklare.

Programinnehåll

Information om utbildningen, upplägg och innehåll. Adda

Utbildningen ges även den 14 november + den 28 november

Innovationsledning – masterclass för verksamhetutvecklare, projektledare och strateger, 14 november + 28 november

Relaterade kurser

Innovationsledning - masterclass för chefer

Innovationsledning - att odla en innovativ organisation

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.