13 november 2023 kl. 09.00-16.00

Innovationsledning - masterclass för chefer, del 1

En fördjupningsutbildning i innovationsledning för dig som jobbar som chef i en offentlig organisation. Utbildningen omfattar två kurstillfällen.

Anmälan

Anmälan gäller två kurstillfällen och görs via Adda.

Anmälan Innovationsledning - masterclass för chefer, Adda

Innehåll

Utbildningen omfattar två kurstillfällen: den 13 november respektive den 27 november.

Innovationsledning - masterclass för chefer, del 2, den 27 november

Utbildningen förutsätter att du har gått webbutbildningen Innovationsledning – att odla en innovativ organisation. I denna masterclass bygger vi vidare på och fördjupar oss i det som du har lärt dig i den webbutbildningen.

Den utgår från gängse forskning inom innovationsledning, samt den internationella ISO-standarden för innovationsledning. Lärare är Leif Denti, forskare inom Innovationspsykologi vid Göteborgs universitet.

Anmälan Innovationsledning - att odla en innovativ organisation

Målgrupp

Du som arbetar som chef i offentlig sektor och som vill fördjupa dig i hur du som chef kan öka din och din organisations innovationsförmåga. Inför de lärarledda dagarna behöver du ha slutfört webbutbildningen Innovationsledning - att odla en innovativ organisation, som går att boka separat eller i paket tillsammans med denna masterclass.

Upplägg

Utbildningen hålls som två lärarledda digitala utbildningsdagar med cirka 14 dagar emellan, samt en avslutande återkopplingstimme med fokus på tillämpning av dina nyvunna kunskaper. Alla deltagare får även boken Innovationspsykologi som kursledaren Leif Denti har skrivit tillsammans med Martin Kreuger.

Målet med utbildningen är att hjälpa dig som chef att stärka din förmåga att leda och främja innovation inom din organisation. Under utbildningen utforskar vi olika strukturer och strategier som är kända för att höja innovationsförmågan. Tillsammans med andra chefer i offentlig sektor kommer du fördjupa dig i betydelsen av en innovativ kultur och hur man kan påverka och forma kulturen för att främja innovation.

Efter utbildningen har du med dig praktiska råd, metoder och verktyg för att för att främja innovation och kreativitet, både på individnivå och i din roll som chef.

Programinnehåll

Information om utbildningen, upplägg och innehåll, Adda

Relaterade kurser

Innovationsledning – masterclass för verksamhetutvecklare, projektledare och strateger

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.