19 maj 2021 till 20 maj 2021 kl. 09.00-17.00

Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 19–20 maj 2021

Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Kursen genomförs digitalt.

Anmäl dig

Om kursen

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign:

  • djupintervjuer
  • observationsstudier
  • användarresa
    idégenerering
  • prototypframtagning

Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder.

Om tjänstedesign

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter. Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation, en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare.

Kursledare

Representanter från SKR:s Innovationsguiden.

Målgrupp

Anställda i offentlig sektor. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet på tjänstedesign.

Läs vidare

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Emelie Risberg Hellström, Projektkoordinator

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset