6 maj 2021 kl. 09.00-09.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Innovationsförmåga i kommuner – möt Uppsala och Sundsvalls kommun

Under våren bjuder vi in till webbinarier om förnyelse och innovation i kommunal verksamhet. I fyra möten delar nio medverkande kommuner med sig lärdomar och erfarenheter av att stödja innovation i den egna verksamheten. Det kommer finnas möjligheter att knyta kontakter i anslutning till varje möte.

Anmäl dig

Innehåll

Kultur + Hjärta + Struktur – Så har Sundsvall och Uppsala förbättrat idékulturen genom idéstrukturen.

Genom att skapa tydliga strukturer för hur medarbetares idéer tas omhand i organisationen har Sundsvalls kommun och Uppsalas kommun förändrat medarbetarnas syn på utveckling och innovation. Koppla upp er och lyssna på hur arbetet genomförts och vad idébärarna själva säger.

Möjlighet att mingla efter seminariet

Webbinariet avrundas med 15 minuters After-Zoom för den som vill mingla och fortsätta dialogen.

Målgrupp

  • Strateger, verksamhetsutvecklare, kvalitets-, eller utvecklingsansvariga i kommuner
  • Alla övriga som är intresserade av innovationsfrågor i kommuner och dagens innehåll

Medverkande

  • Maria Pettersson, innovationsledare, Uppsala kommun
  • Nina Lindquist, idébärare och chef för vägledning vuxenutbildning, Uppsala kommun
  • Monica Söderström, ansvarig för Idésluss och utvecklingschef på Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun
  • Eva-Marie Blusi Tyberg, innovationsstrateg, Sundsvalls kommun
  • Malin Jonsson, idébärare, metod och kvalitetsutvecklare inom barn, unga och familj, Sundsvalls kommun
  • Klas Danerlöv, samordnare, SKR

Övrig information

Projektet Innovationsförmåga i kommuner genomförs av SKR tillsammans med Helsingborgs stad, Lerums kommun, Kungsbacka kommun, Uddevalla kommun, Stockholms stad, Uppsala kommun, Karlstads kommun och Sundsvalls kommun. Projektet medfinansieras av Vinnova.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Klas Danerlöv, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset