14 april 2021 kl. 13.30-14.00

Informationsträff om Traumastödet

Traumastödet är ett material för att arbeta i grupp med personer som har upplevt trauma och har behov av stöd.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med Traumastödet är att ge stöd och verktyg för att hantera traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.

Traumastödsguiden innehåller tio gruppträffar med olika teman. En träff består av kunskapsförmedling, tekniker för traumahantering, övningar och råd för egenvård, möjlighet att dela erfarenheter och reflektera tillsammans med andra som har likartade upplevelser samt hemuppgifter som ska göras emellan träffarna.

Materialet har fokus på trauma vid migration/flykt men kan med smärre ändringar även användas vid annan form av trauma.

Teoretisk bas är kognitiv beteende terapi (KBT).

Målgrupp

Personal som träffar personer i behov av traumastöd

Program

Utbildning i traumastöd

SKR har tagit fram en digital utbildning i traumastöd riktad till personal som träffar personer i behov av traumastöd. Utbildningen innehåller följande:

  • Fem inspelade utbildningsfilmer
  • Digital manual innehållande tio gruppträffar och handledarmanual
  • Digitalt uppföljningsmöte med utbildare
  • Medlem i samarbetsrum för Traumastödet på SKR
  • Kostnad: 2 000 kr

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Henrik Tunér, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset