18 februari 2022 kl. 08.30-09.15  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Informationsmöte för skolchefer den 18 februari

Den 18 februari är det dags för SKR:s webbsända informationsmöte för kommunala skolchefer/förvaltningschefer för utbildning. Varmt välkommen att börja dagen med oss!

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med detta digitala morgonmöte är att på ett enkelt och smidigt sätt dela information om aktuella frågor som rör förskola-vuxenutbildning. I samband med anmälan skickas en bekräftelse. Länk till mötet skickas den 16 februari (mötet kan sedan ses i efterhand under två veckor).

Målgrupp

Förvaltningschefer med ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Program

Monica Sonde hälsar välkommen

Monica Sonde, avdelningschef, SKR

Skolverkets nya uppdrag – vad innebär det för kommunerna?

Skolverket arbetar just nu med flera uppdrag som kommer påverka förskolans och skolans ledning och styrning framöver, t.ex. kvalitetsdialoger med skolhuvudmännen, etableringen av regionala kontor samt regionala planeringsunderlag för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Hur ser planerna ut? Och vad kommer detta innebära för verksamheten?

Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket, Monica Sonde, avdelningschef, SKR

Aktuellt från SKR

Monica Sonde och Maria Caryll, sektionschef

Moderator: Helena Bjelvenius, utredare, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Bjelvenius, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR