19 juni 2023 kl. 08.30-09.15

Informationsmöte för skolchefer

Välkommen till terminens sista informationsmöte för skolchefer. Vi kommer bland annat att ta upp aktuella lagändringar och information om propositioner och utredningar. Vi följer även upp läget och aktuella frågor vad gäller det nationella professionsprogram som ska inrättas den 1 januari 2025.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med våra digitala morgonmöten är att på ett enkelt och smidigt sätt dela information om aktuella frågor som rör förskola-vuxenutbildning.

Målgrupp

Skolchefer/förvaltningschefer och verksamhetschefer med ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Program

Välkommen

Monica Sonde, avdelningschef, SKR.

Lagändringar, propositioner och utredningar på gång

Maria Caryll, sektionschef.

Ett nationellt professionsprogram – uppdatering av läget och aktuella frågor

Mikael Fältsjö, förbundsdirektör Västerbergslagens Utbildningsförbund och Maria Kjällström, skoldirektör Karlstad kommun. Mikael och Maria är de offentliga huvudmännens representanter i Rådet för professioner i skolväsendet.

Compassionate Leadership for School Belonging

Intervju med Kathryn Riley, Professor of Urban Education vid University College London.

Samtal om förskolan och skolan som arena för kreativitet och glädje

Monica Sonde, avdelningschef, SKR.

Moderator: Helena Bjelvenius, utredare, SKR

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.