OBS! Evenemanget är avslutat!18 april 2023 kl. 08.30-09.15

Informationsmöte för skolchefer

Vi bjuder in till terminens andra webbsända informationsmöte för skolchefer. Temat är förskola och skola på vetenskaplig grund.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med våra digitala morgonmöten är att på ett enkelt och smidigt sätt dela information om aktuella frågor som rör förskola-vuxenutbildning.

Målgrupp

Förvaltningschefer med ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Program

Välkommen

Monica Sonde, avdelningschef, SKR.

Ifous – skolhuvudmännens forskningsinstitut

Information om Ifous verksamhet och hur de tillsammans med lärare, skolledare, huvudmän och forskare bygger ny kunskap.

Annette Jahnke, dr. professionspraxis, process/projektledare, Ifous.

ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) – från försök till permanent verksamhet

ULF bygger strukturer för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmännen genom praktiknära forskning. Vad innebär det för huvudmännen och vad händer nu?

Bodil Båvner, utredare SKR.

Förskola och skola på vetenskaplig grund – en skolchefs tankar och erfarenheter

Piteå kommun har arbetat för att stärka kopplingen mellan skola och forskning under lång tid. Hur jobbar de och vilka är erfarenheterna?

Malin Westling, skolchef, Piteå kommun.

Moderator: Helena Bjelvenius, utredare, SKR.

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.