16 juni 2022 kl. 08.30-09.15  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Informationsmöte för skolchefer

Välkommen till SKR:s webbsända informationsmöte för kommunala skolchefer/förvaltningschefer för utbildning.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med våra digitala morgonmöten är att på ett enkelt och smidigt sätt dela information om aktuella frågor som rör förskola-vuxenutbildning.

Välkomna till terminens sista informationsmöte.

Målgrupp

Förvaltningschefer med ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Program

Monica Sonde hälsar välkommen

Monica Sonde, avdelningschef, SKR.

Bilder av skolan – att möta kompetensutmaningen inom förskola, skola och vuxenutbildningen

Under året har SKR träffat många skolchefer från hela landet för att samtala om behov och strategier för kompetensförsörjning inom förskola, skola och vuxenutbildning. Ett syfte har varit att få aktuella lägesbilder, inte minst i ljuset av kraftigt förändrade nationella prognoser för behovet av lärare. Ett annat har varit att få medskick till vårt påverkansarbete, till exempel frågor kopplade till lärarutbildningen. Under vårens sista möte ger vi en samlad reflektion från dessa samtal och diskuterar behov och strategier tillsammans med gäster från kommuner.

Samuel Lundström, skolchef, Lycksele kommun, Maria Kjällström, skoldirektör, Karlstads kommun, Sandra Örmander, HR-strateg, Hultsfreds kommun, Bodil Båvner, utredare, SKR och Monica Sonde, avdelningschef, SKR.

Aktuellt från SKR – information om förändringar i statsbidrag för lärarlönelyftet

Moderator: Helena Bjelvenius, utredare, SKR.

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR