8 juni 2023 kl. 09.00-10.30

Information om hantering av övertalighet på skolans område

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivar­organisation – bjuder in till ett digitalt informationstillfälle med fokus på arbetsgivarens organisatoriska förändringar som medför övertaglighet på skolans område.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med föreläsningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om centrala bestämmelser vid uppsägning på grund av arbetsbrist på skolans område och då särskilt vad gäller turordnings­reglerna.

Inför föreläsningen får ni gärna skicka in frågor till siri.reinhag@skr.se

Frågorna önskar vi få senast den 31 maj kl. 15.00. Det kommer inte att finnas möjlighet att ställa frågor under sändningen.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till HR, verksamhetschefer och handläggare som hanterar organisatoriska förändringar på skolans område.

För att delta så förutsätts du arbeta antingen i en kommun eller i en region eller i ett medlemsföretag ansluten till Sobona.

Uppfyller du inte detta kommer du få besked om att du är avanmäld.

Medverkande

  • Tomas Björck, arbetsrättschef
  • Christina Madfors, arbetsrättsjurist
  • Siri Reinhag, arbetsrättsjurist

Samtliga från avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR

Informationsansvarig

  • Siri Reinhag
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.