6 maj 2021 kl. 08.30-12.00

Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten – fokus på analys

Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst och för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten.

Anmäl dig

Innehåll

Under 2021 arrangerar SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen en seminarieserie i digital form för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Detta är en inbjudan till det andra webbinariet som fokuserar mer på analys.

Målgrupp

Representanter från kommunal och/eller regional nivå som avser att börja eller har börjat arbeta med individbaserad uppföljning. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, t.ex. enhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Även regionala stödfunktioner är välkomna.

Program

8.30

Nyttan med individbaserad systematisk uppföljning

Webbinariet inleds med en föreläsning om vad vi i det här sammanhanget menar med analys och hur analysarbetet kan användas för att bygga upp ett lärande i en verksamhet. Kvantitativ analys i förhållande till ISU tas också upp samt vilka verktyg som kan användas.

Paus

9.30

Därefter går vi över till hur en verksamhet kan arbeta med analys

Vilka praktiska svårigheter behöver överkommas och hur kan det göras? Vad leder analys av det insamlade materialet till och hur påverkar det verksamheter som arbetar med systematisk uppföljning? Hur kan en chef leda och uppmuntra arbetet och hur kan stödfunktioner som till exempel den regionala samverkans- och stödstrukturen användas?

Anna Jakobsson Lund från kommunförbundet Västernorrland håller i detta pass tillsammans med Timrå kommun.

Paus

10:30

Exempel från verksamheter som arbetar med systematisk uppföljning

Tre verksamheter från olika områden inom socialtjänsten delar med sig av hur de arbetar med individbaserad systematisk uppföljning. Hur har man gått tillväga i sitt analysarbete? Från början vid val av vilken information som ska samlas in till hur det har hjälpt verksamheten i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Exempel från både individ- och familjeomsorgen samt vård- och omsorgs presenteras. Verksamheter berättar om sitt arbete med individbaserad systematisk uppföljning med fokus på konkreta och användbara tips.

11:45

Avslutning och slut för dagen


Medverkande

  • Anna Jakobsson Lund, Kommunförbundet Västernorrland
  • Pernilla Krasser, Timrå kommun
  • Malin Michael, SKR
  • Jenny Nybom, Socialstyrelsen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset