18 oktober 2023 kl. 13.00-16.00

Individbaserad systematisk uppföljning inom missbruks- och beroendevården med stöd av ASI och UBÅT

Lär och inspireras av tre verksamheter som berättar om sitt arbete och hur de använder ASI-data för verksamhetsförbättring och kunskapsutveckling. Vilka fallgropar har man stött på och vad är och framgångsfaktorerna?

Anmäl dig

Innehåll

Inom ramen för Partnerskapet bjuder SKR och Socialstyrelsen tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna in till ett webbinarium där vi fokuserar på uppföljning inom missbruks- och beroendevården genom ASI (Addiction Severity Index*) och UBÅT.

Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.

Målgrupp

Medarbetare inom socialtjänstens verksamhet (inte bara missbruk- och beroendevård) som arbetar med uppföljning och kvalitetsutveckling. Din roll kan exempelvis vara verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, socialsekreterare, enhetschef eller systemförvaltare. Medarbetare vid RSS:er/FoU:er på regional nivå är också välkomna.

Program

13.00 Välkomna

Moderator inleder webbinariet och presenterar programmet och medverkande

13.10 Att leda med ASI

Socialstyrelsen berättar om ett pilotprojekt som har som syfte att stödja en ökad kunskapsutveckling för missbruks- och beroendeområdet genom ASI-data samt att ta fram och pröva strukturer och stöd för ökad användning av ASI.

FoU Välfärd i Region Gävleborg deltar i projektet och berättar om hur de stöttar kommunerna och vilka vinster som finns med att kommunerna samverkar.

13.40 Paus

14.00 Verksamhetsexempel

Lina Lennmark, resultatenhetschef inom öppenvården i Södertälje, berättar om deras arbete med uppföljning och måluppföljningar med stöd av ASI, och hur arbetet har utvecklats över tid.

Socialförvaltningens Beroende- och vuxenenhet i Trelleborgs kommun lyfter vikten av att arbeta långsiktigt när det kommer till uppföljning och verksamhetsutveckling. Ylva Michelsen, 1:e socialsekreterare och Malin Gunnarsson, verksamhetsutvecklare i Trelleborg, delar med sig av sina erfarenheter och vad som har fungerat bra för dem.

14.45 Paus

15.00 Utveckling av nationell uppföljning och nyckeltal baserat på ASI-data

Zophia Mellgren, handläggare på SKR berättar om ett arbete med att utveckla nyckeltal för uppföljning av kvalitet och resultat inom missbruks- och beroendevård till databasen Kolada. Hittills har ett hundratal kommuner beslutat sig för att dela aggregerad ASI-data om bland annat bruk, oro/besvär och hjälpbehov.

Verksamhetsexempel

Caroline Larsson, socialsekreterare i Östersund, berättar om hur de har organiserat arbetet med uppföljning genom ASI, vilket har medfört att uppföljning nu är en stående punkt på agendan i organisationen.

15.45 Avslutning med spaning framåt

 

*ASI är en standardiserad bedömningsmetod för användning i missbruks- och beroendeverksamhet.

Addiction Severity Index (ASI), Socialstyrelsen

Medverkande

  • Zophia Mellgren, handläggare, SKR (moderator)
  • Anitta Littnov, utredare, Socialstyrelsen
  • Lina Lennmark, resultatenhetschef Södertälje
  • Caroline Larsson, socialsekreterare, Östersund
  • Malin Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, Trelleborg
  • Jofen Kihlström, utredare region, Gävleborg
  • Malin Michael, handläggare, SKR

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.