OBS! Evenemanget är avslutat!6 februari 2023 kl. 16.00-17.00

Hur säkerställer vi platser på SiS för barn och unga?

SKR och Statens institutionsstyrelse (SiS) bjuder in till en kort webbsändning om placeringar för barn och unga.

Anmäl dig

Länk till Zoom skickas ut dagen innan seminariet.

Innehåll

Under hösten har SiS utökat platserna inom slutna ungdomsvården, men antalet platser är fortfarande begränsat och efterfrågan väntas öka. Samtidigt är många utskrivningsklara barn och unga kvar på SiS i väntan på annan placering.

SKR och SiS bjuder in till en webbsändning om vad SiS, socialtjänsten och psykiatrin kan göra för att säkra en trygg och säker vårdkedja för barn och unga framöver.

Målgrupp

  • förtroendevalda, chefer och yrkesverksamma i socialtjänsten som ansvarar för eller arbetar med barn och ungas placeringar på SiS
  • yrkesverksamma i hälso- och sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin som ansvarar för eller kommer i kontakt med barn och unga som placeras på SiS

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.