2 juni 2021 kl. 10.30-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hur mäter man nyttan med välfärdsteknik?

På seminariet diskuteras varför ett strukturerat arbetssätt med nyttor är viktigt vid införande av välfärdsteknik. De medverkande ger tips om olika modeller och sätt att arbeta med nyttor. Några kommuner delar med sig av tips på hur de på olika sätt analyserar och beräknar nyttor vid införande av välfärdsteknik. 

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter välfärdsteknik inleder här en serie med aktiviteter för att stötta kommuner i arbetet med nyttor gällande välfärdsteknik. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika nulägen.

I detta andra seminarie ger vi en inblick i olika typer av nyttor och metoder för att ta reda på och följa upp dem. Vår förhoppning är att du efter denna dag har fått en idé till hur ni i din kommun ska ta era första steg.

Målgrupp

 • Verksamhets-/enhetschefer inom äldreomsorgen 
 • verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen 
 • projektledare inom äldreomsorgen 
 • digitaliseringsstrateger inom äldreomsorgen 
 • informationssäkerhetsansvariga och liknande inom äldreomsorgen 

Program

 • Välkommen, vad är nytta?
 • Hur tar vi reda på vilken nytta välfärdstekniken ger?
 • Inspiration från några kommuner

Medverkande

 • Elisabeth Kjellin, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Katarina Pihl, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Madelene Alfinson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik Borås stad
 • David Johansson, kvalitetsledare Skellefteå kommun
 • Marita Taserud, verksamhetschef Karlstads kommun
 • Per Söderberg, beställarchef Karlstads kommun
 • Jonas Frantzich Olsson, systemförvaltare Lunds kommun
 • Agneta Aldor, Klintsjö E-hälsomyndigheten
 • Åsa Zetterström, Klintsjö E-hälsomyndigheten

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Elisabeth Kjellin, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset