9 november 2021 kl. 09.00-15.00

Hur kan socialtjänstens insatser hjälpa utsatta barn på bästa sätt?

Vilka insatser ger socialtjänsten till barn och unga? Hur väljer socialtjänsten sina insatser? Vilket stöd finns för att insatserna är verksamma?

Anmäl dig

Innehåll

Den sociala barn- och ungdomsvården befinner sig i en kontinuerlig utveckling. Höga krav ställs på kvalitet och att verksamhetens insatser så långt det går ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Vilka insatser ger socialtjänsten till barn och unga? Hur väljer socialtjänsten sina insatser? Vilket stöd finns för att insatserna är verksamma? Fokus under dagen ligger på insatser till barn.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Program

9.00-9.10 Välkomna

Marta Nannskog och Mikael Mattson Flink, handläggare SKR, hälsar välkomna och berättar om syftet med dagen.

9:10-10:00 Öppenvårdschefer om deras verksamheter – insatser och utmaningar

Samtal om skillnader och likheter i verksamheterna, fördelar och nackdelar med egna insatser kontra privata och vilka utmaningar verksamheterna står inför. Medverkar i samtalet gör Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst, SKR, Ylva Forslund, öppenvårdschef Kumla kommun och Linda Hörnsten enhetschef för Familjebehandlingsenheten i Umeå.

10.00-10.10 Paus

10.10-10.40 Vilka resonemang och argument använder socialtjänsten när man väljer och utformar insatser i individärenden?

Filip Wollter, socionom, fil mag i socialt arbete och fil dr i social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Stockholm Universitet, presenterar en avhandling som undersökt val och utformning av insatser inom socialtjänstens barn och ungdom samt missbruk/vuxen. Socialtjänstlagen ger kommunerna stort handlingsutrymme att utforma individanpassade insatser. Avhandlingen undersöker hur kunskap används i dessa resonemang samt hur de påverkas av lokala organisatoriska villkor.

10:40-10.50 Paus

10.50-11.30 Tillgång till insatser i förhållande till kön, ålder och ursprung

Resultat från tre aktuella forskningsstudier om omotiverade skillnader och risk för diskriminering inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete på Karlstads Universitet och vetenskaplig ledare FOU Välfärd Värmland.

11.30-12.00 Kunskapsstöd om insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Socialstyrelsens kunskapsstöd ger socialtjänsten vägledning om insatser för barn 6 – 17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstödet innehåller fem rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda samt vägleder socialtjänsten i processen att matcha individens risker, behov och mottaglighet med ett kunskapsbaserat behandlingsinnehåll. Cecilia Andrée Löfholm, forskare Socialstyrelsen.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Att skriva uppdrag, målformulering, uppföljning och utvärdering

I Jönköpings län har socialtjänstens barn- och ungdomsvård tillsammans tagit fram ett material som ska stödja socialsekreterare och behandlare i öppenvård i arbetet. Materialet innehåller praktiska tips inför att ta fram uppdrag och genomföra bättre uppföljningar, checklistor för möten men också en exempelbank med mätbara mål. Förhoppningen är att barnets uppföljningsprocess ska få samma fokus som utredningsprocessen. Josefin Axelsson FOU-ledare och Märta Vändal, samordnare på familjebehandlingen i Jönköpings kommun, ger en inblick i detta.

13.30-13.50 Gemensamt HVB i samverkan med kommun och region i Östergötland

Norrköpings kommun och region Östergötland berättar om hur de arbetar tillsammans med sitt gemensamma HVB, Fyrbylund för pojkar och flickor med allvarlig psykosocial problematik i kombination med psykiatriska tillstånd och där öppenvård inte bedöms tillräcklig. Kazhal Ahmedi enhetschef Norrköpings kommun och Eva Jidenäs-Johansson enhetschef BUP.

13.50-14.00 Paus

14.00-14.30 Nationellt ramavtal med HVB och konsulentstödda familjehem

Adda Inköpscentral berättar bland annat om hur de arbetar med upphandling och uppföljning av det nationella ramavtalet, hur de agerar när de upptäcker oseriösa aktörer och vad ramavtalet för konsulentstödd familjehemsvård omfattar. Jenny Åberg, avtalsansvarig sociala tjänster, Inköpscentralen Adda.

14.30-15.00 Vilka insatser finns att använda inom den sociala barn- och ungdomsvården och vilka använder kommunerna idag?

Genomgång av den sammanställning av insatser och preliminära resultat av en kartläggning som SKR genomfört under hösten. Marta Nannskog och Mikael Mattsson Flink, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset