9 maj 2022 till 5 juni 2022 kl. 10.00-16.00

HOPE:s utbytesprogram 2022

Nu finns det möjligt att skicka in anmälan till HOPE – European Hospital and Healthcare Federation- som ger möjlighet till fyra veckors ”praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat europeiskt land. Årets tema är “Using Evidence in Healthcare Management”.

Anmäl dig

Om programmet

SKR representerar Sverige i HOPE – European Hospital and Healthcare Federation. HOPE verkar för ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan sjukhus i Europa. Det sker bland annat genom HOPE:s utbytesprogram som erbjuder möjligheter till fyra veckors praktiktjänstgöring på ett sjukhus i annat EU-land. Programmet, som genomförts årligen sedan 1981 (med avbrott 2020 och 2021 för covid-19-pandemin), har varje år ett tema för avslutningskonferensen och 2022 är det ”Using Evidence in Healthcare Management”.

Utbytesprogrammet kommer nu genomförs under perioden 9 maj - 5 juni 2022. Programmet avslutas med en gemensam konferens HOPE Agora 2022 i Bryssel, Belgien.

Kandidater som antagits till 2020 års program har förtur och behöver inte göra någon ny anmälan, men även nya utresande personer och lokala värdar är välkomna att anmäla sig.

Målgrupp

Sjukvårdpersonal och administrativ personal med minst tre års erfarenhet av ledningsuppgifter inom vården samt sjukhus/regioner som vill vara med som lokala värdar.

Vem kan ansöka?

Programmet vänder sig till sjukvårdpersonal och administrativ personal med minst tre års erfarenhet av ledningsuppgifter inom vården samt till sjukhus som vill vara med som lokala värdar. I Sverige brukar det vara både enskilda sjukhus och regioner som anmäler sig som värdar. För utresande deltagare gäller följande krav:

  • Minst tre års erfarenhet av ledningsuppgifter
  • Tala ett språk som är gångbart i värdlandet. Det är ofta engelska men ibland krävs kunskaper i tyska, franska, spanska eller italienska.
  • Arbetsgivaren beviljar tjänstledighet med bibehållen lön. Lokala värdar ska erbjuda fri bostad och måltider till rimlig kostnad (personalmatsal).

Lokala värdar som tar emot utländska deltagare ska erbjuda fri bostad och måltider till rimlig kostnad (personalmatsal).

Anmälan

Mer information om utbytesprogrammet och ansökningshandlingar finns på HOPE:s webbplats. Sista dag för anmälan är den 31 oktober 2021.

Anmälningsblanketter finns även på HOPE:s webbplats.

Form H1 - information on hosting organizations, HOPE (Word)Form P1 - application form for candidates, HOPE (Word) Form P2 - declaration of the candidate and commitment, HOPE (Word) 

Läs vidare

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet från SKR:

Erik Svanfeldt, handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset