22 september 2022 kl. 10.00-16.00

Hemtjänst utan behovsbedömning – hur gör man?

Välkommen till en webbsänd dag då vi tar del av gällande regelverk och några kommuner som erbjuder hemtjänstinsatser till äldre utan föregående behovsprövning.

Anmäl dig

Innehåll

Den 1 juli 2018 trädde den bestämmelse i kraft (4 kap. 2 a § SoL ) som ger socialnämnden möjlighet att erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. Det är frivilligt för kommunen att tillämpa bestämmelsen, och vid tillämpning så kan kommunen välja i vilken omfattning, ålder och vilka hemtjänstinsatser som ska gälla. Den här möjligheten infördes för att förenkla och tillgängliggöra vissa tjänster till äldre, och ge ett större utrymme för delaktighet och självbestämmande.

Många kommuner har valt tillämpa bestämmelsen, men det finns också många kommuner som tvekar eller av andra anledningar ännu inte tillämpar den möjlighet som finns. Samtidigt är intresset stort runt om landet för förenklat beslutsfattande och fler lättillgängliga tjänster till äldre utan behovsprövning.

Målgrupp

Socialnämndspolitiker, ledarfunktioner inom vård och omsorg om äldre.

Ur programmet

  • SKR:s kartläggning av SOL insatser äldre
  • 4 kap. 2 a § SoL – Vad säger lagen? Vad betyder det?
  • Erfarenheter och lärdomar från Linköpings kommun, som var först i landet med tjänster utan behovsprövning.
  • RUT-tjänster och hemtjänst – hur kan man tänka?
  • Johan Hansson, Socialstyrelsen, reder ut frågorna kring uppföljning, dokumentation och IBIC vid hemtjänst utan behovsprövning.
  • Vi får lyssna på flera kommunexempel bland annat Karlshamns kommun och Eskilstuna kommun som berättar om sina avvägningar och erfarenheter av hemtjänst utan behovsprövning.
  • Framtidsspaning

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR