24 november 2022 kl. 09.00-12.00

Heltidsresan - övergången från deltidsarbete till heltidsarbete

SKR och Kommunal bjuder in till en partsgemensam webbkonferens med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete.

Anmäl dig

Innehåll

SKR och Kommunal bjuder in till en inspirationskonferens som stöd för lokalt förändringsarbete.

Syftet med konferensen är att genom det övergripande temat 'framgångsfaktorer' inspirera lokala parter att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade yrken!

Det övergripande temat för konferensen är framgångsfaktorer.

Konferensen genomförs som en halvdag med tema framgångsfaktorer i syftet att inspirera arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare från Kommunal att fortsätta sitt lokala utvecklingsarbete med Heltidsresan.

Programmet består av föredrag från centrala parter, lärande exempel m.m. Möjlighet till interaktion kommer att finnas genom en chattfunktion!

Målgrupp

Konferensen riktar sig i första hand till lokala företrädare för personal/ HR och Kommunal, projektledare för heltid, förvaltningschefer och enhetschefer som arbetar med heltidsfrågan. Centrala parter rekommenderar att lokala parter deltar på webbkonferensen tillsammans.

Medverkande

  • Charlotta Undén, SKR.
  • Jonas Nilsson, Kommunal.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Informationsansvarig

  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR