30 mars 2022 kl. 09.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hedersrelaterat våld och förtryck och psykisk hälsa

En öppen webbsänd konferens om utvecklat stöd för att stärka arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck inom området psykisk hälsa.

Ingen anmälan krävs.

Sändningen Hedersrelaterat våld och förtryck

Innehåll

SKR har utvecklat de kunskapsunderlag och vård- och insatsprogram som finns inom området psykisk hälsa så att de ger bättre stöd att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet ska stärka och utveckla arbetet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola gällande att tidigt upptäcka och agera vid hedersrelaterat våld och förtryck.

En viktig del är att öka spridningen och användningen av de stödmaterial och den kunskap som redan finns om hedersrelaterat våld och förtryck i tidigare publicerat material.

Målgrupp

Verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare i region och kommun samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Program

Inledning

Ing-Marie Wieselgren SKR

Nationellt programområde Psykisk hälsa

Ola Götesson, chef Kommunal utveckling Jönköpings län
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen

Brukarrörelsens del i arbetet med vård- och insatsprogrammen

Anki Sandberg, Attention

Hedersrelaterat våld och förtryck –Länstyrelsen Skåne

Alka Khanna, Projektledare hedersrelaterat våld och förtryck, Länstyrelsen Skåne

SKR:s arbete med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Elin Holmgren, Handläggare Kvinnofrid, SKR

Filmvisning och reflektion

Ing-Marie Wieselgren, SKR
Elin Holmgren, SKR

Nationella vård- och insatsprogrammet

Ing-Marie Wieselgren, SKR
Elin Holmgren, SKR

Hedersrelaterat våld och förtryck – Origo Stockholm

Anna-Lena Näsström, Barnmorska, Origo - Länsövergripande resurscentrum Stockholm Stad

Ljudberättelse socialtjänst

Karin Lindström, SKR

Samverkan och samordnad individuell plan

Karin Lindström, SKR

Metodstöd.se

Ellinor Holm, SKR
Susann Magnusson, Ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

Ljudberättelse BUP

Gunilla Granholm, specialistpsykolog BUP Skåne och ordförande nationella arbetsgruppen adhd, NPO Psykisk Hälsa
Lisa Holmgren, SKR

Nästa steg och avslutning

Ing-Marie Wieselgren, SKR
Jonas Boutani Werner, SKR

Läs vidare

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

Frågor om konferensen:

lisa.minell@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR