18 november 2022 kl. 12.00-13.00

Hantering av regionernas styrningsarv

Forskning visar att regionerna utmärks av en avancerad styrning som vuxit fram över tid och skapat ett ”styrningsarv”. Seminariet fokuserar på vad i detta som motverkar ändamålsenlig digitalisering och hur man kan arbeta för att skapa en styrning som möjliggör digitalisering, utifrån studier i VGR och Skåne.

Anmäl dig

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Hur ser styrningsarvet ut och hur påverkar detta ändamålsenlig digitalisering?
  • Vad är konsekvenserna av att inte hantera styrningsarvet?
  • Hur kan styrningsarvet hanteras för att stärka verksamhetsutveckling?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur de berörda regionerna jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion.

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter publiceras två veckor innan utsatt datum.

Medverkande

Medverkande är ansvarig forskare, representant för berörd region och SKR

Fler seminarium i serien

2 december Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

16 december Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet, baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR