Artikeln publicerades 8 september 2022

Hantering av regionernas styrningsarv

Forskning visar att regionerna utmärks av en avancerad styrning som vuxit fram över tid och skapat ett ”styrningsarv”. Seminariet fokuserade på vad i detta som motverkar ändamålsenlig digitalisering och hur man kan arbeta för att skapa en styrning som möjliggör digitalisering, utifrån studier i VGR och Skåne.

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Hur ser styrningsarvet ut och hur påverkar detta ändamålsenlig digitalisering?
  • Vad är konsekvenserna av att inte hantera styrningsarvet?
  • Hur kan styrningsarvet hanteras för att stärka verksamhetsutveckling?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehöll presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur de berörda regionerna jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion.

Rapport: Hinder för Digitalisering i Västragötalandsregionen: Ett styrningsperspektiv

Medverkande

Medverkande är ansvariga forskare, representanter för berörda regioner och SKR.

OM seminarieserien

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet, baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.