5 april 2022 kl. 09.00-16.00

Handläggning i teori och praktik, för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

En praktiskt inriktad utbildning med fokus på handläggning hos överförmyndaren.

Anmäl dig

Innehåll

Under kursdagen ges många konkreta tips och vi kommer ha genomgång av olika delar i överförmyndarens verksamhet. Kursmaterial inklusive mallar och rättsfall distribueras digitalt.

Vänligen observera att ”granskning” respektive handläggning av överförmyndarens samtycken gällande dödsbon inte omfattas av denna kurs. SKR arrangerar separata kurser och seminarium avseende ”Granskning” respektive ”Arv och dödsbo”.

Utbildningen vänder sig i första hand till verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Deltagande i kursen erbjuds digitalt såväl som fysiskt. Frågor kan ställas på plats och i chatt under dagen.

Målgrupp

 • Verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän

Program

08.30-09.00 Samling och kaffe för er som deltar på plats

09.00 Kursstart

09.00-11.30 Överförmyndarens roll, förtroendevalda och tjänstemän, kommunal kompetens

 • Allmän handling, registreringsskyldighet, sekretess
 • Förvaltningslagens ramar för ärenden och beslutsfattande
 • Inhämtning av upplysningar och underlag
 • Farlighetsbedömning och annat material av intresse.
 • Tillsyn och lämplighetsbedömning

11.30-12.30 Lunch

12.30–16.00 Att utreda behov av ställföreträdarskap enligt föräldrabalken

 • Överförmyndarens anordnande av ställföreträdarskap
 • Ansöka eller inte ansöka vid tingsrätt
 • Bevisning, vittnen och sammanträde i domstol
 • Domstolens utredningsskyldighet – praktisk tillämpning
 • Omprövning förvaltarskap och övrig tillsyn.
 • Använda rättsfall
 • Överklagan
 • Erfarenhetsutbyte & praktiska tips

Under dagen bryter vi för pauser varje timme samt sedvanlig fika på fm/em.

Medverkande

 • Förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Kalle Larsson och Helena Linde, samtliga vid avdelningen för juridik, SKR.
 • Diana Ståhl, jurist med många års erfarenhet inom överförmyndarverksamheten.

Kursintyg

Kursintyg delges endast anmälda deltagare, efter avslutad kurs.

Praktisk information

Kursen erbjuds via webb och för fysiskt deltagande i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20. För er som deltar på plats serveras kaffe i samband med registreringen från kl. 08.30. Avgiften för fysiskt deltagande inkluderar förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kursen startar kl. 09.00. Föreläsare finns kvar en stund efter avslutad kurs för ytterligare frågor.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset