29 november 2023 till 30 november 2023 kl. 09.00-16.45

Grundutbildning i tjänstedesign för HR

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom HR-området i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Anmälan

Anmlan sker via Adda.

Grundutbildning i tjänstedesign för HR, Adda

Innehåll

Utbildningen är en riktad variant av vår ordinarie grundutbildning som bygger på Innovationsguidens modell för att jobba med tjänstedesign. Målet är att du som arbetar inom HR får lära dig att använda tjänstedesign i din roll. Den genomförs i samarbete mellan SKR och Adda Kompetens - ett bolag inom SKR.

Målgrupp

Anställda i offentlig sektor som arbetar inom HR-området. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet på tjänstedesign.

Upplägg

Utbildningen genomförs under två lärarledda heldagar, digitalt via Zoom, därtill ingår 5-6 timmar förberedelser och självstudier. Teori varvas med praktik, med fokus på att lära genom att göra. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur tjänstedesignprocessen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika verktyg.

Programinnehåll

För att klara välfärdens kompetensförsörjning de kommande åren behöver offentlig sektor ställa om. Då handlar det dels om att hitta nya lösningar och att nyttja resurserna smartare. Men också att erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö, där medarbetare trivs och vill vara kvar. I det omställningsarbetet är användarcentrerad utveckling och tjänstedesign en viktig pusselbit.

I denna utbildning utgår vi ifrån Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess. I våra ordinarie grundutbildningar utgår vi ifrån slutanvändaren när vi pratar om användaren – brukaren, patienten, kunden som verksamheten är till för.

På den här riktade utbildningen för HR kommer vi även att lyfta hur du kan använda tjänstedesign i interna utvecklingsarbeten, där användare i fokus blir medarbetare och/eller chefer. Det gör vi dels genom anpassade fiktiva uppdrag, dels genom att vi tillsammans reflekterar och knyter an till de utmaningar som ni står inför i era verksamheter och i era roller.

Information om utbildningen, upplägg och innehåll, Adda

Informationsansvarig

  • Tove Löfgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.