25 oktober 2023 till 26 oktober 2023 kl. 09.00-16.45

Grundutbildning i tjänstedesign, digitalt tillfälle 2

Utbildningen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Anmälan

Anmälan sker via Adda.

Anmälan Grundutbildning i tjänstedesign (digital), Adda

Innehåll

Utbildningen bygger på Innovationsguidens modell för att jobba med tjänstedesign och genomförs i samarbete mellan SKR och Adda Kompetens - ett bolag inom SKR.

Målgrupp

Anställda i offentlig sektor. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet på tjänstedesign.

Upplägg

Utbildningen genomförs under två lärarledda heldagar, digitalt via Zoom, därtill ingår 5-6 timmar förberedelser och självstudier. Teori varvas med praktik, med fokus på att lära genom att göra. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur tjänstedesignprocessen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika verktyg.

Programinnehåll

Användarcentrerad innovation är en central del i offentliga organisationers strävan att öka värdet för dem vi är till för och samtidigt öka innovationskraften i organisationen. Men hur gör man?
I denna utbildning utgår vi ifrån Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess.

Information om utbildningen, upplägg och innehåll, Adda

Fler digitala utbildningtillfällen

Tillfälle 3: 14-15 november 2023

Tillfälle 4: 14-15 december 2023

Informationsansvarig

  • Tove Löfgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.