12 oktober 2023 kl. 09.30-16.00

Grundkurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

SKR erbjuder en kurs kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar enligt medbestämmandelagen.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar. Innehållet fokuserar på MBL, kommunala huvudavtalet (KHA-94), behörighets- och befogenhetsfrågor, kollektivavtal och sanktioner.

Kursens upplägg är föreläsningar varvat med gruppdiskussioner.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal- och förhandlingschefer samt personalhandläggare som arbetar inom HR.

Medverkande

  • Christina Madfors, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
  • Kristine Skår, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Informationsansvarig

  • Christina Madfors
    Arbetsrättsjurist
  • Kristine Skår
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.