20 oktober 2022 kl. 00.00-00.00

Grundkurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

SKR erbjuder en kurs kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om formalia och regler kring förhandlingar enligt medbestämmandelagen.

Anmälningslänk och mer information publiceras den 20 september kl. 09.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist

Tommy Larsson, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR