26 april 2022 kl. 14.00-15.00

Grundkurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

SKR erbjuder en kurs kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om formalia och regler kring förhandlingar enligt medbestämmandelagen.

Anmälan och mer information publiceras den 29 mars 2022 kl 09.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist.

Siri Reinhag, arbetsrättsjurist.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset