13 oktober 2021 kl. 09.00-15.00

Grundkurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder en kurs om lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar enligt medbestämmandelagen.

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal- och förhandlingschefer samt personalhandläggare som arbetar inom HR.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar. Innehållet fokuserar på MBL, kommunala huvudavtalet (KHA-94), behörighets- och befogenhetsfrågor, kollektivavtal och sanktioner. Kursens upplägg är föreläsningar varvat med gruppdiskussioner.

Medverkande

  • Siri Reinhag, arbetsrättsjurist från avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist från avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Länk och mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 08.40.

Kursen är mellan kl 09.00-15.00 inkl lunch och pauser.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist.
Siri Reinhag, arbetsrättsjurist.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset