6 december 2022 till 8 december 2022 kl. 10.00-15.00

Grundkurs i offentlig upphandling

En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Innehåll

SKR erbjuder en grundläggande kurs i offentlig upphandling för fysiskt deltagande under ovan angivna datum.

Under grundkursen tar vi upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Under de tre dagarna kommer teori varvas med gruppövningar där deltagarna får tillämpa sina kunskaper.

Program 6 december 2022

09.30-10.00 Samling med kaffe

10.00-10.50

 • Inledning, vad förväntar vi oss av kursen
 • LOU, LUF, LOV – vad skiljer dem åt och när ska/kan de användas?
 • CPV-koden, tröskelvärdena, upphandlande myndigheter

11.00-12.00 Grundläggande principerna (inklusive grupparbete)

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 (inklusive kortare grupparbeten och pauser)

 • Kontraktsvärdesberäkning och upphandlingsformer
 • Förfrågningsunderlaget allmänt (funktionella krav, hänvisning till standarder, alternativa anbud m.m.)
 • Förfrågningsunderlaget sociala krav och miljökrav, reservationer

15.00-15.20 Kaffe

15.20-16.30

 • Annonsering över tröskelvärdena och tidsfrister, anbudsöppning
 • Uteslutning av leverantörer

19.00 Middag (föranmälan)

 

Program 7 december

09.00-10.20

 • Ramavtaloch Dynamiskt inköpssystem(DIS)
 • Undantag från LOU
 • Kvalificering av leverantörer

10.20-10.40 Kaffe

10.40-12.30

 • Rättelse och komplettering
 • Anbudsutvärdering, utvärderingsmodeller, onormalt låga anbud

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30

 • Upphandling under tröskelvärdena
 • Grupparbete

14.30-14.50 Kaffe

14.50-16.30 Grupparbete (forts.) inklusive redovisning

19.00 Middag (föranmälan)


Program 8 december

09.00-10.30

 • Tilldelningsbeslut och jäv
 • Avbrytande av upphandling
 • Offentlighet och sekretess

10.30-10.50 Kaffe

10.50-12.30 (inklusive grupparbete)

 • Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift
 • Uppföljning av avtal

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30

 • Ändringar i ingångna avtal
 • Sammanfattning av kursen

14.30 Avslutning och kaffe


Målgrupp

Alla som har som arbetsuppgift att genomföra upphandlingar. Kursen kräver inga förkunskaper men lämpar sig även för erfarna upphandlare som vill uppdatera sina kunskaper i juridiken kring offentlig upphandling.

Medverkande

Kursledare är samtliga från SKR:s avdelning för juridik.

 • Hampus Allerstrand, förbundsjurist
 • Robin Anderson Boström, förbundsjurist
 • Maria Larsson, ekonom, upphandlingsexpert
 • Magnus Ljung, förbundsjurist.

Tid och anmälan

Grundkursen börjar kl.10.00 dag ett, kaffe serveras från kl.09.30. Kursen avslutas ca kl.15.00 dag tre.

I kursavgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe under tre dagar. Medverkan på middagar debiteras extra och bokas i samband med anmälan. Middagen serveras kl.19.00 både den 6 och 7 december.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Magnus Ljung, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR