8 november 2023 till 9 november 2023 kl. 09.00-16.00

Grundkurs i LVU

I denna två dagar långa grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU.

Anmäl dig

Innehåll

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar att fara illa, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill eller kan samarbeta med socialnämnden?

I denna två dagar långa grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga med stöd LVU. Vi tar upp praktiska exempel och rättsfall avsedda att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. I kursen ingår även diskussionsuppgifter i mindre grupper.

Målgrupp

I första hand till socialsekreterare och kommunjurister som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor rörande omhändertagande av barn och unga.

Programpunkter

 • Lagens syfte
 • Beslutsfattande
 • Förutsättningar för vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Svensk domsrätt
 • Polishandräckning
 • Ansökan om vård
 • Handläggningen i domstol
 • Socialnämndens vårdansvar
 • Umgänge och umgängesbegränsning
 • Hemlighållande av vistelseort
 • Flyttningsförbud
 • Utreseförbud
 • Övervägande och omprövning
 • Vårdens upphörande
 • Uppföljning av barnets situation.

Kursmaterial

Kursmaterialet som är omfattande innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till deltagarna innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Medverkande

 • Alexandra Lindberg, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR
 • Mia Hemmestad, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.
 • Ylva Lindblom, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

 • Kursen erbjuds via den digitala plattformen Zoom. Vi inleder med s.k. 'digitalfika' från kl. 08.45 då vi kontrollerar att tekniken fungerar innan kursen börjar kl. 09.00.
 • För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Då klistrar du in länken direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand.Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra
 • Kursintyg kommer skickas till anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Informationsansvarig

 • Alexandra Lindberg
  Förbundsjurist
 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.