27 september 2022 till 28 september 2022 kl. 09.00-16.00

Grundkurs i LVU

I denna två dagar långa grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU.

Anmäl dig

Innehåll

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar att fara illa, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill eller kan samarbeta med socialnämnden?

I denna två dagar långa grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga med stöd LVU. Vi tar upp praktiska exempel och rättsfall avsedda att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. I kursen ingår även diskussionsuppgifter i mindre grupper.

Program

I denna grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga, bl.a.

 • Lagens syfte
 • Beslutsfattande
 • Förutsättningar för vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Svensk domsrätt
 • Polishandräckning
 • Ansökan om vård
 • Handläggningen i domstol
 • Socialnämndens vårdansvar
 • Umgänge och umgängesbegränsning
 • Hemlighållande av vistelseort
 • Flyttningsförbud
 • Utreseförbud
 • Övervägande och omprövning
 • Vårdens uppphörande
 • Uppföljning av barnets situation. 

Kursmaterial och kursintyg

Kursmaterialet som är omfattande innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till deltagarna innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Kursintyg kommer skickas ut till anmlda deltagare efter kursen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till socialsekreterare och kommunjurister som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor rörande omhändertagande av barn och unga.

Medverkande

 • Mia Hemmestad, förbundjurist SKR
 • Alexandra Lindblom, förbundsjurist SKR

Praktiskt information

Kursen erbjuds via den digitala plattformen Zoom. För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Då klistrar du in länken direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand.

Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Vi inleder dag 1 med s.k. digitalfika från kl. 08.30. Under denna halvtimme ber vi samtliga att "checka in", så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan kursen börjar.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR