30 september 2021 kl. 09.00-16.00

Grundkurs i LVU

I denna webbsända grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga.

Anmäl dig

Innehåll

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar fara illa och vars föräldrar brister i sin föräldraförmåga, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill eller kan samarbeta med socialnämnden?

I denna webbsända grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga. Vi tar upp praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. Under webbsändningen kommer deltagarna ges tillfälle att ställa frågor via den 'chatt-funktion' som kommer finnas.

Kursmaterialet, som är omfattande, innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till deltagaren innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Kursmaterial

Kursmaterialet som är omfattande, innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till beställaren innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Under sändningen kommer deltagarna kunna skriva frågor till kursledarna via chatt eller genom att använda sin mikrofon.

Observera att länken är personlig. Om du har delat länken med dina kollegor kommer de inte att kunna delta fullt ut i kursen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till socialsekreterare och kommunjurister som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor rörande omhändertagande av barn och unga.

Program

I denna webbsända grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga.

 • Lagens syfte
 • Beslutsfattande
 • Förutsättningar för vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Polishandräckning
 • Ansökan om vård
 • Placeringsbeslut
 • Umgänge och umgängesbegränsning
 • Hemlighållande av vistelseort
 • Övervägande och omprövning
 • Vårdens upphörande.

Kursintyg

Kursintyget kommer skickas ut till anmälda deltagare efter kursen.

Medverkande

 • Mia Hemmestad, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR
 • Ylva Lindblom, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Ylva Lindblom, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset