OBS! Evenemanget är avslutat!28 september 2023 kl. 08.30-13.30

Grundkurs i lönepolitik

SKR erbjuder en grundkurs i lönepolitik. Kursens fokus är genomgång av avtalen, strategiskt lönepolitiskt arbete och den lokala lönebildningen.

Anmäl dig

Innehåll

Under kursen kommer struktur och innehåll i de centrala löneavtalen (HÖK) att belysas. Kursen tar även upp grunderna i det strategiska lönepolitiska arbetet och den lokala lönebildningen utifrån de centrala löneavtalen, innebörden och förutsättningar för att använda olika förhandlingsordningar, det vill säga det arbete som respektive arbetsgivare genomför. Kursen är i föreläsningsform med utrymme för frågor och dialog. Delaktighet från deltagarna förväntas.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personal- och HR-chefer, förhandlingschefer eller motsvarande som arbetar med lönebildning på övergripande nivå

Medverkande

  • Lena Schaller, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.