22 september 2021 kl. 08.30-12.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Grundkurs i lönepolitik

Kursen erbjuder en grundläggande genomgång av löneavtalen. Innehållet fokuserar på lokal lönebildning och strategiskt lönepolitiskt, löneavtalens konstruktion och att arbeta med olika förhandlingsordningar. 

Anmäl dig

Målgrupp

SKRs medlemmar och medlemmar hos Sobona. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren. Kursens innehåll är bland annat lokala lönebildningen och strategiskt lönepolitiskt arbete, genomgång av löneavtalets konstruktion och innebörden och förutsättningar för att använda olika förhandlingsordningar.

Kursen är i föreläsningsform, men med utrymme för frågor och dialog. Delaktighet från deltagarna förväntas.

Medverkande

  • Vincent Paciello Lundvall, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Mia Sandberg, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas.

Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Vincent Paciello Lundvall, Förhandlare
Mia Sandberg, Förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset