6 april 2022 kl. 09.00-16.00

Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Stockholm)

Syftet med denna grundkurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med denna grundkurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. På kursen behandlas bl.a. ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Samma kurs vid två tillfällen under våren 2022

Den första grundkursen i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning genomförs fysiskt i Göteborg den 19 januari.

Samma kurs i Stockholm erbjuds via webb och för fysiskt deltagande.

Målgrupp

  • Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Program

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-09.10 Introduktion

09.10-09.45 Kommunens olika roller

09.45-11.30 Dödsboanmälan, Vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11.30 Lunch

12.30-14.30 Tillgångar, Skulder, Försäkringar, Ekonomiskt bistånd

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Ekonomiskt bistånd

Under dagen bryter vi även för kortare pauser.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Praktisk information

I avgiften ingår dokumentation och för er som deltar på plats även kaffe och lunch. Eventuell logi ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Kursen startar kl. 09.00. Föreläsare finns kvar en stund efter avslutad kurs för ytterligare frågor.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset