1 november 2023 kl. 09.00-16.00

Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med denna grundkurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med denna grundkurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen och ingår i deltagaravgiften.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Program

09.00-09.10 Introduktion

09.10-09.45 Kommunens olika roller

09.45-10.15  Dödsboanmälan. Vad är ett dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

10.15-10.45 Fikapaus

10.45-12.00 Dödsboanmälan (forts)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Tillgångar, Skulder, Försäkringar, Ekonomiskt bistånd

14.30-15.00 Fikapaus

15.00-16.00 Ekonomiskt bistånd (forts.)

Under dagen tar vi flera kortare pauser.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik, SKR
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Praktisk information och anmälan

  • Kursen erbjuds för deltagande via webb såväl som fysiskt deltagande i SKR:s lokaler i Stockholm.
  • Kursen startar 09.00 och avslutas 16.00. För deltagande på plats serveras kaffe från 08.30.
  • I kursavgiften ingår dokumentation och för er på plats även lunch och fika.
  • Eventuell logi ordnas och bekostas av deltagaren själv.
  • Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.