8 juni 2023 kl. 09.00-16.00

Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen och ingår i deltagaravgiften.

Målgrupp

  • Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Program

Kaffe serveras från kl 08:30 för de som är på plats. Under dagen tar vi flera kortare pauser.

09.00-09.10 Introduktion

09.10-09.45 Kommunens olika roller

09.45-10.15 Dödsboanmälan

Vad är ett dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

10:15-10:45 Fikapaus

10:45-12:00 Dödsboanmälan (forts.)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Tillgångar, Skulder, Försäkringar, Ekonomiskt bistånd

14.30-15.00 Fikapaus

15.00-16.00 Ekonomiskt bistånd (forts.)


Medverkande

  • Kalle Larsson, jurist, SKR
  • Ann Rosenqvist, jur.kand. vid Actor juristfirma

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.