13 september 2022 kl. 09.00-16.00

Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med denna grundkurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med denna grundkurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen och ingår i deltagaravgiften.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Program

08.30 Kaffe serveras för de som deltar på plats

09.00-09.10 Introduktion. Webbsändningen börjar.

09.10-09.45 Kommunens olika roller

09.45-10.15 Dödsboanmälan, vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

10.15-10.45 Fikapaus

10.45-11.30 Dödsboanmälan, fortsättning

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.30 Tillgångar, skulder, försäkringar, ekonomiskt bistånd

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Ekonomiskt bistånd

Under dagen bryter vi även för kortare pauser.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Praktisk information och andra kurstillfällen

För er som deltar via webb startar webbsändningen 09.00. Anmälda deltagare får länk och kursdokumentation via e-post före kursstart.

För deltagare på plats i SKR:s lokaler ingår förutom kursmaterialet även förmiddagkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Samma kurs erbjuds även på plats i Göteborg senare under hösten 2022, information publiceras här i SKR:s evenemangskalender.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR