29 september 2021 kl. 09.00-15.30

Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med denna webbsända kurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen behandlar bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Under webbsändningen kommer du att kunna ställa frågor via en chattfunktion.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Kursmaterial via e-post

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Program med preliminära hålltider

09.00-09.45 - Kommunens olika roller

09.45-11.45 Dödsboanmälan - vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11.45-12.30 Lunch

12.30-14.30 - Tillgångar, skulder, försäkringar, ekonomiskt bistånd

ca 14.30-15.30 - Ekonomiskt bistånd (fortsättning)

Under dagen kommer vi att ta ett flertal kortare pauser.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson vid SKR:s avdelning för juridik.
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursen är avgiftsfinansierad och din anmälan är unik och personlig. Kursintyg kommer att sändas till anmälda kursdeltagare. Om fler är intresserade att ta del av kursen, uppmanas även de göra en individuell anmälan.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist, SKR.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset