8 april 2021 kl. 09.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med denna webbsända kurs är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Under webbsändningen kommer du att kunna ställa frågor via en chattfunktion.

Kursmaterial via e-post

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Målgrupp

Tjänstemän som handlägger dödsboanmälningar och/eller ekonomiskt bistånd till begravningar samt deras arbetsledare.

Program

Angivna hålltider är preliminära

09.00-09.45

Kommunens olika roller

09.45-11.45

Dödsboanmälan - vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11.45-12.30

Lunch

12.30-14.30

Tillgångar, skulder, försäkringar, ekonomiskt bistånd

ca 14.30-15.30

Ekonomiskt bistånd (fortsättning)

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson vid SKR:s avdelning för juridik
  • Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursen är avgiftsfinansierad och din anmälan är unik och personlig. Det innebär att kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen och önskar kursintyg, måste även de göra en individuell anmälan.

Tider

Kursen, som erbjuds via webb, startar kl. 09.00 och avslutas kl. 15.30. Under dagen kommer vi att ta kortare pauser.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset