1 oktober 2021 kl. 09.00-15.00

Grundkurs i BEA

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR/är personalhandläggare eller arbetar inom arbetsmarknadsenheter och behöver grundläggande kunskaper om kollektivavtalet BEA. På den här kursen ser vi gärna att någon från personalavdelning och någon från arbetsmarknadsenheten deltar tillsammans.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om avtalet BEA, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller. Kursen tar även upp skillnaden mellan BEA och HÖK/AB samt översiktligt hur lagen om anställningsskydd påverkar arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Notera att frågeställningar om löneberäkning inte kommer tas upp i kursen.

Medverkande

  • Karin Nordin, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat. Antagning till utbildningen sker för övrigt utifrån tidpunkt för anmälan och två deltagare från varje organisation är välkomna.

Då vi vill möjliggöra deltagande från både AME och HR på samma kurs prioriteras organisationer som anmält en person från respektive verksamhet.Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Karin Nordin, förhandlare
Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset