6 oktober 2023 kl. 09.00-11.30

Grundkurs i arbetsmiljöjuridik

SKR erbjuder kurs med syfte att ge grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridiken. Vid två utbildningstillfällen den 6 oktober och den 16 november får du kunskaper om det juridiska ramverket kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen hålls vid två tillfällen den 6 oktober och den 16 november 2023. Målet med kursen är att du ska känna dig trygg i din roll och förstå hur arbetsmiljöarbete och samverkan i grunden fungerar.

Del 1, 6 oktober 2023

Delar ur innehållet:

 • Samtida arbetsmiljötendenser och kommuner och regioners arbetsmiljöutmaningar.
 • Arbetsmiljölagstiftningen och samverkan med mera.
 • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som gynnar verksamhetsutveckling.

Del 2, 16 november 2023

Delar ur innehållet:

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som är central inom vård, skola och omsorg.
 • Skyddsombudsrätt och arbetsmiljöbrott.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöstrateg, HR-strateg, personal-och föhandlingschefer.

Medverkande

 • Gunnar Sundqvist, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
 • Anders Westlund, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare
 • Anders Westlund
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.