20 januari 2022 kl. 09.00-16.00

Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till verksamma inom överförmyndarfrågor, såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Kursen är både praktisk och teoretisk. Ett gediget digitalt kursmaterial som kan agera verktyg även på hemmaplan.

Vi kommer att gå igenom de olika stegen kring granskning; förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning m.m. Även praktiska tips kommer att ges såväl som handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd kring olika sätt att lägga upp granskningen.

En annan del i kursen rör arvodesreglerna. Hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och överförmyndarens möjlighet till olika beslut.

Kursen erbjuds i dagsläget (våren 2021) dels med fysisk närvaro, men också webbsänd. Vid ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan dessa förhållanden komma att ändras och kursen då bara erbjudas digitalt.

Deltagande i kursen erbjuds digitalt såväl som fysiskt. Frågor kan ställas på plats och i chatt under dagen.

Målgrupp

  • Verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän

Program

08.30-09.00 Samling med kaffe

09.00-10.15 Kursstart. Syfte med granskning, Granskningens tidslinje/tidsplan, Olika handlingstyper och lagkrav

10.15-10.45 Kaffe, frukt och fika för er som deltar på plats

10.45-11.30 Överförmyndarens verktygslåda

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Utskick och utbildning

13.00-13.30 Genomgång storgrupp av praktiska exempel

13.30-14.30 Praktiska övningar i smågrupper med handledare

14.30-15.00 Kaffe, frukt och fika

15.00-15.30 Arvodering

15.30–16.00 Praktiska tips, framgångsfaktorer inom granskning, summering och avslut


Under dagen bryter vi för pauser varje timme samt sedvanlig fika på fm/em. Föreläsarna finns kvar till ca 16.30 efter avslutad kurs för ytterligare frågor.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik, SKR.
  • Juristerna Diana Ståhl och Angelica Covington, båda med gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning samt har därutöver arbetat i flera år med specifikt granskning, djupgranskning, revision etc.

Kursintyg

Kursintyg delges endast anmälda deltagare, efter avslutad kurs.

Praktisk information

Kursen startar kl.09.00. Kursen erbjuds via webb och för fysiskt deltagande i SKR:s nya konferenslokaler på Hornsgatan 15. För er som deltar på plats serveras kaffe i samband med registreringen från kl.08.30. Avgiften för fysiskt deltagande inkluderar förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset