22 mars 2022 till 23 mars 2022 kl. 09.00-16.00

Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till nyvalda överförmyndare och ledamot av överförmyndarnämnd men även tjänstemän inom överförmyndarfrågor är hjärtligt välkomna.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Ett gediget digitalt kursmaterial ingår med tillhörande mallar, rättsfall med mera som kan agera verktyg även på hemmaplan.

Målgrupp

  • Nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän verksamma inom överförmyndarverksamhet.

Program den 22 mars

08.30-09.00 Samling och kaffe för er som deltar på plats

09.00-09-10 Webbsändningen startar. Inledning

09.10-10.30 Överförmyndarens roll

10.40-11.30 Godmanskap och förvaltarskap

11.30-12.30 Lunchavbrott

12.30-14.15 Godmanskap och förvaltarskap

14.15-15.00 Myndighetsroll, offentlighet och sekretess, förvaltningslagen

15.00-15.30 Paus, kaffe serveras

15.30-16.20 Dödsbo

16.30-17.00 Mindre ingripande åtgärder, anhörigbehörighet, framtidsfullmakt

19.00 Middag (bokas i samband med anmälan)


Program den 23 mars

08.30-10.00 Förmynderskap, särskild förvaltning, överförmyndarspärr

10.00-10.30 Paus, kaffe serveras

10.30-11.30 EKB, internationella förhållanden

11.30-12.30 Lunchavbrott

12.30-13.30 Internationella förhållanden, tillfälliga godmanskap

13.30-15.00 Granskning och arvodering

15.00 Avslut

Kaffe serveras för er som deltar fysiskt. Föreläsare på plats i SKR:s lokaler samt i chatt fram till kl.16.00 för eventuella frågor.

Medverkande

  • Förbundsjuristerna Kalle Larsson, Ann Sofi Agnevik och Mia Hemmestad från avdelningen för juridik, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
  • Angelica Covington och Anita Wirén Konstantis. Båda med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarverksamheter.

Kursintyg

Kursintyg delges endast anmälda deltagare, efter avslutad kurs.

Praktisk information

Kursen erbjuds via webb och för fysiskt deltagande i SKR:s nya konferenslokaler på Hornsgatan 15.

För er som deltar på plats serveras kaffe i samband med registreringen från kl. 08.30. Avgiften för fysiskt deltagande inkluderar förmiddags- och eftermiddagskaffe, lunch och middag dag 1. Medverkan i middagen måste anges i samband med anmälan.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset