14 april 2021 till 15 april 2021 kl. 09.00-16.00

Grundkurs e-handel

Kursen tar upp frågor i samband med införandet av elektronisk handel.

Anmäl dig

Innehåll

Vad behöver man veta när man ska införa elektronisk handel (e-handel)?

Vi bjuder in till en grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta. Kursen är uppdelad i två halvdagar, förmiddag dag 1. Dag 2 är det två olika spår, förmiddag och eftermiddag, där man kan välja om man vill gå ena eller båda spåren.

Kursen äger rum på distans och kursinnehållet anpassas till detta.

Kursen äger rum kl. 09.00-12.00 dag 1 och 09.00-12.00 dag 2 för er som inte har börjat eller står i begrepp att börja med e-handel eller mellan kl. 13.00-16.00 dag 2 för er som har infört e-handel i organisationen men vill veta mer eller har med ny medarbetare. Man kan välja att vara med hela den andra dagen.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tjänstemän i kommuner, regioner och statliga myndigheter som arbetar med e-handel eller står i begrepp att införa e-handel.

Program

 • Vilka effekter som e-handel kan ge, exempelvis vilka möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten som finns.
 • Förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer.
 • Anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer till e-handel.
 • Genomgång av olika typer av meddelanden som stöder olika beställningsprocesser inom offentlig sektor.
 • Genomgång av Peppol som kommunikation och hur man praktiskt går till väga för att ansluta sig.
 • Erfarenheter från organisationer som infört e-handel under dag 2.
  - Förmiddag: Botkyrka kommun
  - Eftermiddag: Domstolsverket

Dag 2 är uppdelad i två delar. På förmiddagen går vi igenom hur man inför e-handel med förstudie, processgenomgång med mera. Det vill säga vad som behövs för ett införande i organisationen.

För er som redan har gjort förberedelser i er organisation kan man välja att gå direkt till eftermiddagens program. Där går vi mer in på att bredda införandet, nyckeltal för uppföljning, framgångsfaktorer med mera. Och lite mer specifikt kring tjänstebeställningar.

SFTI erbjuder även kurser inom om intern kontroll, redovisning och arkivfrågor samt om Peppol med mera. Läs mer om våra kurser under Utbildningar och stöd på STFI

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår bland annat boken "E-handel – redovisning och juridik" vilken kommer att sändas per post samt powerpoint presentationer som mailas ut efter kursen. Vi presenterar även handledningen “Krav på e-handel i samband med upphandling”.

Medverkande

 • Emil Olofsson, SFTI tekniska kansli
 • Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli
 • Ulrika Landén, Domstolsverket
 • Gabriella Bjärneroth, Domstolsverket
 • Anderz Petersson, Botkyrka kommun
 • Jeanette Löfgren, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
 • Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Maria Larsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset