10 januari 2024 kl. 09.00-16.00

Granskning och arvodering för överförmyndare – grundkurs

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen vänder sig i första hand till verksamma inom överförmyndarfrågor såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Kursen är både praktisk och teoretisk.

Vi kommer gå igenom de olika stegen kring granskning; förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning m.m. Även praktiska tips kommer ges såväl som handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd kring olika sätt att lägga upp granskningen.

En annan del i kursen rör arvodesreglerna. Hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och överförmyndarens möjlighet till olika beslut.

Inför kursen får deltagarna ett gediget digitalt kursmaterial som kan agera verktyg även på hemmaplan.

Målgrupp

Verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Program

08.45-09.00 Digital incheckning

09.00–10.15 Kursen startar. Syfte med granskning. Granskningens tidslinje/tidsplan. Olika handlingstyper & lagkrav

10.15–10.35 Fikapaus

10.35–11.30 Överförmyndarens verktygslåda

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.00 Utskick & Utbildning

13.00–13.30 Genomgång av praktiska exempel

13.30–14.30 Genomgång av övningsuppgifter och av 'case'

14.30–14.50 Fikapaus

14.50–15.30 Arvodering

15.30-16.00 Praktiska tips. Framgångsfaktorer inom granskning.

Summering & avslut.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik, SKR
  • Juristerna Angelica Covington & Diana Ståhl. Båda med gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning samt har därutöver arbetat i flera år med specifikt granskning, djupgranskning, revision etc.

Praktisk information

  • Vi inleder med "digitalfika" från kl.08.45. Under den tiden ber vi samtliga "checka in" så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan kursen börjar kl. 09.00.
  • Sändningslänken du som är anmäld till kursen får inför kursstarten är personlig och krävs för att fullt ut kunna delta i kursens olika delar.
  • För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Då klistrar du in länken direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand (länk nedan).

Zoom-klienten

  • Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Ingen eftersändning

Detta är en livesändning som inte kommer att spelas in eller går att se i efterhand.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.