19 maj 2021 kl. 09.00-12.00

God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer

Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Seminariet passar bra för dig som är relativt ny i uppdraget som förtroendevald revisor och inte tidigare deltagit i något seminarium om god revisionssed. Det ger även värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre. 

Anmäl dig

Programinnehåll

Utöver kommunallagens reglering av revisionsuppdraget är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. Därför är det mycket viktigt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess utveckling.

Under seminariet presenteras seden samtidigt som det ges möjlighet att ställa frågor via chatt. SKR går igenom avsikt, sammanhang och grund för god revisionssed samt dess olika delar:

  • Del 1: Revision i kommuner och regioner
  • Del 2: Revisionsprocessen
  • Del 3: Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer

God revisionssed och anknutet material

Det är bra om du har skriften God revisionssed tillgänglig under seminariet. Du kan ladda ner den på SKR:s webbutik för publikationer:

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Tips! Sparar du skriften digitalt, till exempel på din iPad, kan du ha nytta av att hänvisningarna i skriften som är länkade direkt till källan.

På SKR:s webbplats för Revision finns också annan anknuten information som förlagor till hur man upprättar revisionsberättelse med mera. Det finns också filmer om Revisionsuppdraget, Revisionsprocessen, Ansvarsprövningen, Dialog och kommunikation.

SKR Revision

Kursledare

Anna Eklöf, Sveriges Kommuner och Regioner

Lotta Ricklander, Sveriges Kommuner och Regioner

Frågor om anmälan ställs till:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset