Artikeln publicerades 31 mars 2021

God revisionssed i kommunal verksamhet

Seminariet handlar om olika delar av god revisionssed. Vid seminariet deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Tid: 3 timmar inklusive paus

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan till Anna och Lotta som arbetar med revisionsfrågor på SKR. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Innehåll

Vi går i igenom God revisionssed i kommunal verksamhet:

  • Ansvarssystemet i kommuner och regioner
  • Revisionens roll och uppdrag
  • Relationen mellan förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer
  • Revisionsprocessens olika delar: planera, granska och pröva
  • Ansvarsprövning
  • Revisionens oberoende och arbetssätt

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer, sakkunniga, fullmäktiges presidium och ledamöter samt övriga ledamöter i nämnder och förvaltningschefer eller motsvarande. Alla deltagare får tillgång till materialet efter seminariet.

Praktisk information

SKR erbjuder en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Inför och efter kursen

Då vi tillsammans bokat ett datum skickar SKR ut en länk till kurstillfället. Ni får tillgång till materialet efter seminariet.

Kursens genomförande

Seminariet sker digitalt i verktyget Zoom eller Teams. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid.

Kursledare

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset