10 oktober 2023 kl. 09.00-16.00

God revisionssed 2022 - för förtroendevalda revisorer

En utbildningskonferens för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner. En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2023. Under konferensen presenteras och diskuteras seden.

Anmäl dig

Innehåll

Revision i kommuner regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagen är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. Därför är det väsentligt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess utveckling.

Under konferensen presenteras och diskuteras seden. Vi varvar föreläsningar med samtal i mindre grupper. Programmet passar både för dig som är ny som revisor och för dig som haft uppdraget tidigare.

Målgrupp

 • Förtroendevalda revisorer
 • Lekmannarevisorer
 • Sakkunniga yrkesrevisorer
 • Ledamöter i fullmäktiges presidium som uppdragsgivare till revisorerna

Program

Från 09.00 Samling med kaffe och smörgås

10.00–11.00 Den kommunala revisionen – uppdrag och förutsättningar -Del 1 Revision i kommuner och regioner

 • Föreläsning
 • Gruppsamtal

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Del 2 Revisionsprocessen

Medverkan från Skyrev, Sveriges kommunala yrkesrevisorer

14.30 Kaffe med kaka

15.00 Del 3 Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer

 • Föreläsning
 • Gruppsamtal

16.00 Avslut

Utbildningen leds av

 • Anna Eklöf, SKR
 • Lotta Ricklander, SKR

Informationsansvarig

 • Anna Eklöf
  Handläggare
 • Lotta Ricklander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.