OBS! Evenemanget är avslutat!21 april 2023 kl. 09.00-12.00

God revisionssed 2022, digital utbildning tillfälle 2

En förnyad och uppdaterad version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har fastställts och gäller från 2023. Under konferensen presenteras och diskuteras seden. Vi varvar föreläsningar med samtal i mindre grupper. Programmet passar både för dig som är ny som revisor och för dig som haft uppdraget tidigare.

Anmäl dig

Innehåll

Revision i kommuner regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagen är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. Därför är det väsentligt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess utveckling.

För dig som inte har möjlighet att medverka under en fysisk konferens så erbjuds även digitala utbildningar, med mindre fokus på samtal men med samma kursinnehåll som den fysiska konferensen.

Målgrupp

 • Förtroendevalda revisorer
 • Lekmannarevisorer
 • Sakkunniga yrkesrevisorer
 • Ledamöter i fullmäktiges presidium som uppdragsgivare till revisorerna

Program

Start Välkomna, introduktion – 5 min


Del 1 Revision i kommuner och regioner - cirka 45 min

Den kommunala revisionen – uppdrag och förutsättningar

Paus 10 min

Del 2 Revisionsprocessen

Medverkan från Skyrev, Sveriges kommunala yrkesrevisorer – 50 min

Paus 10 min

Del 3 Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer – 40 min

Föreläsning och digitala gruppsamtal

Avslut Gemensamt samtal och avrundning – 20 min


Utbildningen leds av

 • Anna Eklöf, SKR
 • Lotta Ricklander, SKR

Medverkande

Skyrev, Sveriges kommunala yrkesrevisorer

Fler seminarium på plats

God revisionssed 27 april Alvesta

God revisionssed 10 maj Luleå

God revisionssed 23 maj Skövde

God revisionssed 8 juni Sundsvall

Informationsansvarig

 • Anna Eklöf
  Handläggare
 • Lotta Ricklander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.